Macedonian version

Кинески чадори

picture

  • Чадори со кинески дизајн, изработени од алуминиумска конструкција, прекриена со 100% акрилно или 100% полиестер платна со загарантирана водоотпорност.
  • Ефикасен и лесен за склопување, најупотребуван производ за рекламирање на брендови.