Macedonian version

Конструкции настрешници

picture

  • Конструкции од челик, алуминиум, ковано железо, дрво, како и комбинација на истите материјали.
  • Покриени со акрилно или PVC платно, поликарбонатни панели и други материјали.
  • Тие се брзо и лесно монтажно-демонтажни. Различни модели како: летниковци, куполи, перголи, автонастрешници и сл.