Macedonian version

Конструкции од дрво

picture

  • Голем избор на дрвени конструкци, детски игралишта, урбана опрема, балдахини, настрешници, брвнари, тезги и др.
  • Можност за нивно покривање со разни видови на платна, шиндра, поликарбонатни плочи, ќерамиди, лим и др.
  • Стручниот тим на Лапласт-М ви гарантира брзо и квалитетно остварување на Вашите идеи.