Macedonian version

Мини чадори

picture

  •  Направени од метална и жичана конструкција, покриени со полиестерско платно.
  •  Ефикасни и лесни за собирање.