Macedonian version

Ролер Тенди

picture

Стандардна ролер тенда -завеса од желатин

  • Желатини или проѕирни платна со механизам или прикачена на фиксни метални рамки се одличен избор за странично затворање на Вашите тенди односно настрешници, тераси, летни бавчи и др. 100 % провидност и отпорност од надворешни влијаниа [дожд, снег и ветар] 
  • Одличен производ за продолжување на летната сезона со лесно затоплување и одржување на пријатна температура на објектот и во текот на зимските денови.

 

Вертикална ролер тенда во касета

  • Уникатно дизајниран систем за заштита од сите временски неприлики.
  • Составен од алуминиумска касета, шина за водење на заштитниот материјал(желатин или платно), и механизам за спуштање и подигање на материјалот(мануелен или со електромотор).
  • Ролер тендата е најдобро решение за затворање на големи отворени простори на угостителски, рекреативни и други објекти.