Macedonian version

Чадори со страничен столб

picture

  • Чадор со страничен столб достапен во неколку димензии и форми изработен од алуминиумска конструкција, прекриен со 100% акрилно или 100% полиестер платно со загарантирана водоотпорност.
  • Предиспозиција на овие чадори е обезбеден слободен простор во средината на чадорот.