Macedonian version

Конструкции со сајли

picture

  •  Лесни конструкции самоносечки без потреба за нивно подно фиксирање, брзо монтажни, во големи димензии.
  •  Кровна конструкција изработена од спој на челични сајли и профили за добивање на необични и атрактивни форми.
  •  Може да се покрие со импрегнирано 100% акрилно платно како и PVC армирано платно од реномирани производители.