Уникатно дизајнирани нови клупи со рачно сликање за гимназијата во Битола

Датум: 18.01.2023