Macedonian version

Тенди Корпи

picture

Стандардна

  •  Стандардна тенда (корпа) изработена од алуминиумски и пластични елементи покриена со 100% акрилно или РVС  платно.
  •  Примена наоѓа за затворање на мали површини како тераси, прозори, светларници, излози, маркети и др.
  •  Димензии: широчина: дo 5,5м ; испуст:до 1.5м

 

Полукружна

  • Полукружна тенда (купола) изработена од алуминиумски и пластични елементи покриена со 100% акрилно или РVС  платно.
  • Примена наоѓа за покривање на балкони, прозорци и влезни партии со лачни, елипсовидни или триаголни облици.