Клупи

Клупа Аве

Димензии 150/68/85cm (клупа со наслон) 150/68/45cm (клупа без наслон) Материјали челичен лим d=5mm дрвени греди...
Погледни го прозиводот >

Клупа Алфа

Димензии 180/86/82cm  Материјали челичен кутиест профил 50/30/1,5мм челични цевки Ф50мм  дрвени даски – сув бор
Погледни го прозиводот >

Клупа Бенд

Димензии 180/55/80 Материјали челичен лим d=8mm дрвени греди 
Погледни го прозиводот >

Клупа Берлин

Димензии 180/57/81cm Материјали челичен профил 40/30/1.5mm  лим d=4мм дрвени греди – импрегниран бор
Погледни го прозиводот >

Клупа Боимиа

Димензии 200/42/40cm (клупа без наслон) 200/42/80cm (клупа со наслон) Материјали челичен лим d=6мм девени греди...
Погледни го прозиводот >

Клупа Бран

Димензии  250/82/78cm Материјали челичен лим d=8mm дрвени даски – импрегниран бор
Погледни го прозиводот >

Клупа Гама

Димензии 150/75/89cm Материјали флах 60х5мм   дрвени гредичеличен лим Д=5мм челични кружни профили Ф10
Погледни го прозиводот >