Реквизити за детски игралишта

Коцки

димензии: 150/150/150cm корисна површина: 12m2 возрасна група: 5 – 7 години број на корисници: 1...
Погледни го производот >

Тематска лизгалка

димензии: 180/50/100cm корисна површина: 7m2 возрасна група: 3 – 5 години број на корисници: 1...
Погледни го производот >

Тематска клацкалка

димензии: 80/40/100cm корисна површина: 7m2 возрасна група: 3 – 5 години број на корисници: 1...
Погледни го производот >

Клацкалка со 2/4 седла

димензии: 280/103/41cm корисна површина: 15m2 возрасна група: 5 – 10 години број на корисници: 2/4...
Погледни го производот >

Лулашка со две седла

димензии: 340/210/236cm корисна површина: 22m2 возрасна група: 5 – 10 години број на корисници: 1...
Погледни го производот >