Локери за велосипеди

Локер Клуч

Димензии 38.6/8/89.5cm Материјали челичен лим d=8mm * Производите се заштитени од Лапласт-М
Погледни го производот >

Локер Оксија

Димензии 166/10/100cm Материјали челичен лим d=8mm * Производите се заштитени од Лапласт-М
Погледни го производот >

Локер Спира

Димензии 185/91.5cm Материјали челична цевка Ф60/2mm * Производите се заштитени од Лапласт-М
Погледни го производот >

Локер Омега

Димензии 22/12/84cm. Материјали челичен лим d=8mm * Производите се заштитени од Лапласт-М
Погледни го производот >

Локер Ексто

Димензии 72/30/81cm Материјали челична цевка Ф60 * Производите се заштитени од Лапласт-М
Погледни го производот >